x
Kurulacak olan Vakıf, Dünyadaki tüm alevi ve alevi olmayan kurumlar, örgütler, federasyonlar ve konfederasyonlar ile ortak çalışmalar yürütür ve onları, dernek ve kurulacak vakfın amaçlarına uygun ise maddi ve manevi olarak destekler. Ayrıca dernek, tüm dünyadaki insan haklarını, çok kültürlülüğü ve demokrasiyi savunan ve teşvik eden sosyal ve siyasi kuruluş ve dernekler ile beraber çalışabilir. Vakıf Kurma ve Teşvik Etme Girişimi insanlar arasındaki farklılıkları bir zenginlik olarak kabul eder.  
Etiketler