x

Alevi Portal 21. Yüzyılda Aleviliği çağa uygun yaşatmak için köklü kurumsal yapılanmaya bilimsel, kurumsal ve örgütsel alanda destek vermek amacıyla Vakfımızın da içinde olduğu bir girişimdir. www.alevi-portal.net adresnden ulaşılabilir