x

Alevilik Tanımımız:

 

“Alevilik;

  • Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan; Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan; temelinde insan sevgisi bulunan; her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve hoşgörüyle bakan;
  • Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen; eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu musahiplik kurumu ile gerçekleştiren;
  • Gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren; insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan; eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan;
  • Şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden; İslam dinini kendine göre –Sünni ve Şii inancının dışında– yorumlayan; aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş, İnsan-ı kâmil yani erdemli insan yaratmayı öngören;
  • Korkuyu aşıp sevgiyle Tanrıya yönelen; En-el Hak ile insanın özünde tartıyı gören; yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan; edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline koyan;
  • İnsanı yücelten; hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan; kişinin ahlak ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen; dini biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan; dini bağımsız bir irade gücü ve Bâtıni özelliğiyle evrimleştiren; akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç sistemidir.”