x

-Alevilerin birbirleriyle sosyal dayanışmasını sağlamak. Bilhassa muhtaç ve yetenekli Alevi gençlerin eğitim ve yüksek öğrenimlerinde onları teşvik etmek.

-Aileler, çocuk ve gençler için Alevi inancına ilişkin öğretim materyellerini hazırlanmasını, temin edilmesini ve sunulmasını teşvik etmek.