x

Ali Yeninaltun’un hazırladığı İkrar ve Hakka Yürüme Erkanı adlı kitaplara basım desteği sağlanmıştır.