x

-Uluslararası Alevi Vakfı ilk etapta bir çok dilde olacak araştırma çalışmalarını teşvik eder ve bu şekilde 1400 yıllık Alevi İnanç tarihinin ve yaşam felsefesini Dünyanın her yerinde olan yeni nesillere aktarılmasını sağlar.

-Bunun için Alevilikle ilgili görsel, yazılı ve sözlü nakledilen bilgileri ve malzemeleri toplama ve arşivleme çalışmaları yürütülmesini destekler. (Örneğin Film, Video, Ses kayıtları, el yazma Kitaplar, Dergiler, vs.)

– Alevilik üzerine araştırma yapan bilim insanlarına ve araştırmacılara araştırma görevlerinin verilmesi,
– Alevilik ile ilgili bilimsel etkinliklerin yürütülmesi gibi faaliyetlere destek olur.

Araştırma Alanındaki Biten Projelerimiz