x
”07.05.-25.05.2022 Tarihleri arasında bir kampanya başlattık.

Seyit Kureyş’in evladı olan Derviş Mevali kolundan Pindigeli İmam Hüseyin dergahı için sorun teşkil eden ve toprak kayması sonucu oluşan uçurumun önüne taş duvar örülmesi. Yer: eski adı “Pindige”, yeni adı “Doğanpınar köyü”.

Türbenin Eski Hali

 

Şimdiki İç Görünüm
Türkiye’de ki canlarımız da emniyete alınan toprak üzerine sonradan kendileri kurban kesme lokma dağıtımı ve çay ocağı gibi konaklama yerlerini inşa edecekler.
Kampanyamız kısa sürede başarılı bir şekilde sona ermiştir ve duvar örülmesi işi başamıştır.