x
”07.05.-25.05.2022 Tarihleri arasında bir kampanya başlatıyoruz.
Seyit Kureyş’in evladı olan Derviş Mevali kolundan Pindigeli İmam Hüseyin dergahı için sorun teşkil eden ve toprak kayması sonucu oluşan uçurumun önüne taş duvar örülmesi. Yer: eski adı “Pindige”, yeni adı “Doğanpınar köyü”.
 

Türkiye’de ki canlarımız da emniyete alınan toprak üzerine sonradan kendileri kurban kesme lokma dağıtımı ve çay ocağı gibi konaklama yerlerini inşa edecekler.

Bu kampanyamızı KUREYŞ OCAĞI BİRLİĞİ e.V. ile birlikte yürüteceğiz. Tıpkı Hacı Bektaş’ta olduğu gibi Matem Aşuremizi ve lokmalarımızı da bu dergâhta yapıp dağıtmak arzusundayız. Her zaman olduğu gibi canlarımıza, dergahlarımıza ve eğitim alanında verdiğiniz destekler gibi, bu kampanya da da desteklerinizi bekliyoruz”.